Google Consent Mode v2

Vi fikser Google Consent Mode v2 for deg

Google Consent Mode v2 er en oppdatert versjon av Google’s verktøy for å håndtere brukersamtykke på nettet. Denne versjonen gir nettstedseiere mer kontroll over hvordan de samler inn og bruker data, samtidig som de overholder GDPR og andre personvernlover.